1. februārī SIA,,ALAAS’’ vides klasi apmeklēja Rēzeknes 3.vidusskolas 6.a.klases skolēni, lai iemācītos pareizi šķirot atkritumus.

Lekcijas laikā skolēni uzzināja daudz jauna par vidi, tās saudzēšanu, pareizu atkritumu šķirošanu, izspēlējot vides spēli, pārbaudīja savas zināšanas.

Skolēni saprata, ka atkritumu šķirošana ir vienkāršs process, kas neprasa nedz daudz laika, nedz arī kādus speciālus resursus. Šķirojot atkritumus, galvenais ir no sadzīves atkritumiem atdalīt tos atkritumu veidus, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei.