2019.gada 20.februārī SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar AS  „Eco Point’’ un Rēzeknes sākumskolas MA organizē mazo vides erudītu Rēzeknes pilsētas 4.klašu skolēniem vides izglītībā ,,Pareiza atkritumu šķirošana. Iepakojums.’’.

Konkursa tematika:

atkritumi, atkritumu vēsture, pārstrādei izmantojamie atkritumi, atkritumu šķirošana, šķirošanas nozīme un ieguvumi, iepakojums, elektropreces, vides saudzēšana.