4.februārī SIA ,,ALAAS’’ vides  klasē pulcējās Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki saimnieciskajā darbībā, lai uzzinātu aktuālāko informāciju par pareizu atkritumu šķirošanu. Katrā izglītības iestādē ir iespēja šķirot atkritumus, vajag tikai pieteikt konteinerus šķirošanai un atkritumus sašķirot pareizi. Pie tam, šķirošanas konteineru uzstādīšana un iztukšošana ir bez maksas (pie nosacījuma, ka konteineros tiešām ir tikai pareizi sašķirotie atkritumi).

Ir jāsaprot, ka tikai mēs varam samazināt pašu radīto atkritumu apjomu, tāpēc šķirosim atkritumus!