Svētki drīz būs aizvadīti. Ko darīt ar to simbolu – eglīti? SIA ,,ALAAS’’ informē, ka līdz 31. janvārim eglītes bez  maksas var nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumā – Rīgas ielā 21B. Pēc tam eglītes tiks nogādātas poligonā un kompostētas.