Konkurss otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’ tiek organizēts piekto reizi. Konkursa laikā konkursantiem jāorganizē otrreizējo materiālu –  PET pudeļu, HDPE iepakojuma un pudeļu vākšana. Konkursanti,  kas savāks  visvairāk otrreizējā materiāla daudzumu kilogramos, iegūs godalgotās vietas!

PET pudeļu un HDPE iepakojuma un pudeļu vākšana tiek organizēta līdz 2020 .gada 6.aprīlim.

Šogad konkursam ir pieteikušies 11 konkursanti:

 1. Rēzeknes sākumskola;
 2. Rēzeknes novada Audriņu pamatskola;
 3. Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
 4. Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
 5. Rēzeknes novada Feimaņu pamatskola;
 6. Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
 7. Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’;
 8. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija;
 9. Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs;
 10. Rēzeknes novada Liepu pamatskola;
 11. Ciblas vidusskola.

Piedaloties konkursā, šo izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi, pedagogi iesaistās aktīvā atkritumu šķirošanā!