Skaista mana tēvu zeme

Par visām zemītēm:

Plaši lauki, zaļi meži,

Zilis jūras ūdentiņš.

  1. novembrī SIA ,,ALAAS’’ organizēja konkursa PII ,,Mana puķe Latvijai!’’ konkursantu apbalvošanas pasākumu. Šo pasākumu atbalstīja sadarbības partneri – Dabas aizsardzības pārvalde un biedrība “ Latvijas zaļā josta’’.

Konkursa mērķis  – veicināt bērnu  izpratni par iepakojumu un tā otrreizējo izmantošanu, tai skaitā pārveidojot to mākslas darbā.

Konkursam tika iesniegti 106 darbi – puķes  Latvijai uzplauka viena pēc otras! Bērni kopā ar saviem palīgiem izveidoja rozes, pīpenes, rudzupuķes, magones, ūdensrozes, tulpes,  gan puķes bez vārdiem!

Dotajā brīdī darbi veido skaistu izstādi Rēzeknes bērnu bibliotēkā, tā tur būs skatāma visu novembri.

Ar sarūpētajām piemiņas balvām tika sveikti 1. – 3.vietu ieguvēji. Pirmā vieta konkursā ir piešķirta 52 darbiem, ko izveidojuši 75 bērni , kopā ar saviem palīgiem!

Konkursā ir piešķirtas 26 otrās vietas, darbus veidojuši 50 bērni ar saviem palīgiem!

Trešā vieta ir piešķirta 18 darbiem, tos ir veidojuši 40 bērni, ar saviem palīgiem!

Pateicības un DAP sagatavotie metodisko materiāli vides izglītībā tika pasniegti visām PII un izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupām, kas piedalījās konkursā! Ir tik svarīgi bērnos audzināt pareizu attieksmi pret vidi kurā dzīvojam.

Lai ar prieku sirdī nosvinam mūsu Latvijas simtgadi! Mēs dzīvojam brīnišķīgi skaistā zemē – Latvijā! Apliecināsim to ar mūsu darbiem un attieksmi pret Latvijas vidi katru dienu!