SIA ,,ALAAS’’,  sadarbībā ar  Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēku no 25.septembra līdz 3.novembrim organizēja akcijas ,,Mana grāmata Tev!’’ 3.posmu. Šī akcija, kas norisinājās trīs posmos, ir veltījums Latvijas simtgadei.

Organizatori aicināja ikvienu iesaistīties šajā akcijā, dodot savām grāmatām iespēju nokļūt jaunu lasītāju rokās, tādā veidā  taupot arī mūsu Latvijas dabas resursus, jo papīra ražošanai tiek izmantoti koki.

3.posma laikā uz Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēku tika atnestas 306 grāmatas. Šīs grāmatas lieliski papildinās Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas  fondu. Liels paldies 44 akcijas dalībniekiem, kas piedalījās akcijā!

Visā akcijas laikā uz bērnu bibliotēku tika atnestas 803 grāmatas. Organizatoru vārdā vēlamies pateikt lielu paldies visiem akcijas posmu dalībniekiem. Kopā Jūs esat paveikuši skaistu, labu darbu – savu īpašo dāvanu Rēzeknei mūsu valsts 100. dzimšanas dienā!