1. novembrī SIA ALAAS vides klasē notika izglītojošs seminārs Rēzeknes novada jaunatnes darbiniekiem. Interaktīvas lekcijas laikā viņi iemācījās pareizi šķirot atkritumus, uzzināja daudz jaunu, interesantu faktu par šo tēmu. Ar vides spēļu palīdzību tika nostiprinātas iegūtās zināšanas. Jaunatnes darbinieki varēs iegūtās zināšanas izmantot darbā ar Rēzeknes novada jauniešiem, organizējot vides pasākumus, vides pēcpusdienas, dažādas vides aktivitātes!