22.oktobrī noslēdzās SIA,,ALAAS’’ izsludinātais konkurss PII          ,, Mana puķe Latvijai!’’. Konkursa dalībnieku uzdevums bija izveidot puķi Latvijai, par pamata materiālu izmantojot izlietotu iepakojumu.

Konkursam tika iesniegti 106 darbi, kurus izveidoja pirmsskolas vecuma bērni kopā ar saviem skolotājiem, vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem. Puķes Latvijai ir ļoti skaistas, oriģinālas un neatkārtojamas.

Konkursa darbi tika izvērtēti atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem. Pirmo  vietu ieguva 52 darbi, ko ir veidojuši 75 bērni. Otrā vieta tika piešķirta 26 darbiem, tos veidojuši 50 bērni. Trešā vieta ir 18 darbiem, tos darinājuši 45 bērni. Sešiem darbiem piešķirtas pateicības par dalību konkursā, jo nav izpildīts kāds no konkursa noteikumiem.

Konkursa apbalvošanas pasākums notiks 13.novembrī, plkst. 11.00  Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namā.

Tiks pasniegtas pateicības izglītības iestādēm, kas piedalījās pasākumā, balviņas konkursantiem!

Apbalvošanas pasākumā piedalīsies un balvas konkursantiem pasniegs arī SIA ,,ALAAS’’ sadarbības partneri – biedrība “ Latvijas zaļā josta’’ un Dabas aizsardzības pārvalde.

Darbu izstāde no 1.novembra būs skatāma Rēzeknes bērnu bibliotēkā!

Mēs dzīvojam brīnišķīgi skaistā zemē – Latvijā! Apliecināsim to ar mūsu darbiem un attieksmi pret Latvijas vidi katru dienu!