Lai veicinātu  iedzīvotāju izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu, tai skaitā, atkritumu apsaimniekošanas tēmu, jau kopš 2015.gada SIA ,,ALAAS’’ īsteno sabiedrības izglītošanu, kā arī  sabiedrības iesaistīšanu vides kvalitātes uzlabošanā ar dažādu kampaņu, akciju un konkursu palīdzību.

Lai vēl sekmīgāk varētu nodarboties  ar skolēnu, jauniešu, pieaugušo izglītošanu, 23. oktobrī SIA ALAAS biroja telpās tika atklāta vides mācību klase. Apgūt mūsdienās tik aktuālo tēmu par pareizu atkritumu šķirošanu varēs visi interesenti.

Uz klases atklāšanu  tika aicināti sadarbības partneri, Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldību speciālisti izglītības jomā. Tika  piedāvāts ieskats interaktīvā nodarbībā, novadītas dažādas aktivitātes, prezentēta SIA,,ALAAS’’ jaunā vides spēle ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’. SIA ,,ALAAS’’ pārstāvji prezentēja pasākumu plānu un nākotnes ieceres. Jāpiemin, ka kopš 2017.gada SIA ,,ALAAS’’ īsteno licencētu interešu izglītības programmu vides izglītībā. Programmas mērķauditorija – ikviens bērns un jaunietis, kurš vēlas attīstīt savas spējas un prasmes vides izglītības jomā. Programmā ir ietvertas tēmas par mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīme un ieguvumiem, pārstrādei izmantojamajiem  atkritumiem, iepakojumu, zaļā dzīvesveida principiem, atkritumu samazināšanas māku.

Vides programmas nodarbības bez maksas  tiek piedāvātas SIA ,,ALAAS’’ darbības reģiona izglītības iestādēm, iepriekš sazinoties par nodarbību laiku, vietu un tēmu izvēli ar ALAAS sabiedrisko attiecību speciālisti vides izglītības jautājumos  E. Čepuli, t: 29168011.

Domāsim un dzīvosim zaļi, sociāli atbildīgi un videi draudzīgi! Atcerēsimies, ka katrs mēs varam veikt nelielas izmaiņas, bet visi kopā – daudz vairāk!