Lai ar radošu pieeju veicinātu bērnu izpratni par iepakojumu un tā otrreizēju izmantošanu, tai skaitā pārveidojot to mākslas darbā, SIA  ALAAS izsludina konkursu PII  ,,Mana puķe Latvijai!’’.

Konkursa dalībnieku uzdevums – izveidot puķi Latvijai, par pamata materiālu izmantojot izlietotu iepakojumu.

Konkursa noteikumi:

  1. Konkursa darbu var veidot gan individuāli, gan grupās.
  2. No vienas izglītības iestādes konkursam drīkst iesniegt 5 darbus.
  3. Darba maksimālais pieļaujamais lielums 50x30x20 cm.

Konkursa laiks 2018.gada 10. septembris – 22. oktobris.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 29. oktobrī un publicēti uzņēmuma mājas lapā www.alaas.lv

Pilns konkursa NOLIKUMS –Konkurss PII MANA PUĶE