Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti tika izstrādāta un ar 22.05.2018.valdes lēmumu apstiprināta  SIA “ALAAS” privātuma politika (dokumentu skatīt šeit).