Aprīlī noslēdzās SIA ,,ALAAS’’ izsludinātais konkurss otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’.

Šogad konkursā piedalījās 13 konkursanti:

 • Rēzeknes sākumskola;
 • Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
 • Rēzeknes novada Liepu pamatskola;
 • Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
 • Rēzeknes novada Čornajas PII ,,Brīnumzeme”;
 • Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija;
 • Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs;
 • Rēzeknes novada Audriņu pamatskola;
 • Rēzeknes novada Sakatagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
 • Rēzeknes novada Dricānu vidusskola;
 • Rēzeknes novada Griškānu PII;
 • Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’;
 • Kaunatas PII ,,Zvaninš’’ Mākoņkalna struktūrvienība.

 

Kopā ir savākti  3580kg PET pudeļu.

 

28.maijā plkst. 13.00 Rēzeknes sākumskolā notiks svinīgs pasākums, kura laikā tiks sveikti konkursa ,,Sāc ar sevi !’’ uzvarētāji un dalībnieki!

1.vietu konkursā ieguva Rēzeknes sākumskola, skolēni mācību gada laikā savāca 1420 kilogramus PET pudeļu. Viņi bija konkursa uzvarētāji arī abos pagājušajos gados!

2.vieta – Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolai – viņi savāca 380 kilogramus PET pudeļu!

3.vieta – divām izglītības iestādēm, kas savāca pa 260 kilogramiem PET pudeļuRēzeknes novada Tiskādu vidusskolai un Kaunatas PII ,,Zvaniņs’’ Mākoņkalna struktūrvienībai.