Izziņošanas datums

03.05.2018.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Elektroenerģijas piegāde SIA “ALAAS” vajadzībām”,  iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2018/3

Pieteikumi jāiesniedz līdz

16.05.2018. plkst.10.00

Pielikumi

Nolikums   Lēmums  Līgums