17.aprīlī SIA ALAAS organizēja vides erudītu Rēzeknes sākumskolas 6.klašu skolēniem ,,Zaļā puzle!’’. Erudīta laikā skolēnu komandām vajadzēja atbildēt uz dažādiem jautājumiem par pareizu atkritumu šķirošanu, iepakojumu, vidi.

Erudīta sākumā katra komanda prezentēja mājas darbu par tēmu

,, Šķirot ir labi!’’, kur parādīja, ko domā un saprot ar atkritumu šķirošanu.

Skolēni bija pacentušies, jo visas prezentācijas bija radošas un pamācošas.

  1. vietu erudītā ieguva komanda ,,Dabas bērni!’’, 2. vietu komanda ,,Zaļā zeme!’’, bet 1. vietu izcīnīja komanda ,,Zaļie!’’.

,,Liekot puzli’’, skolēni pārbaudīja savas zināšanas un uzzināja daudz jauna! Pielietosim iegūtās zināšanas ikdienā, jo ,, Šķirot ir labi!’’.