13.aprīlī SIA ALAAS darbinieki tikās ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieci izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidiju Ostapcevu, kā arī ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāju Arnoldu Drelingu un speciālistiem.

Tikšanās laikā SIA ALAAS pārstāvji pastāstīja par vides izglītošanas pasākumiem šajā mācību gadā, ieskicēja nākošā mācību gada plānus, apsprieda jaunas sadarbības iespējas skolēnu izglītošanai vides jomā. Mācību gada laikā SIA ALAAS izglīto apmēram 1400 dažāda vecuma cilvēku, motivējot šķirot atkritumus un saudzēt vidi.

Tikšanās laikā tika prezentēta SIA ALAAS jaunā vides spēle ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’. Izglītojošās spēles galvenie uzdevumi ir padziļināt  izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu un rosināt uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos. Nākošā mācību gada laikā šī vides spēle tiks prezentēta un izspēlēta vairākos ar vidi saistītos pasākumos!

Ir jāiemācās dzīvot videi draudzīgi un atbildīgi, lai mācītu tā dzīvot  bērnus un mazbērnus!