Tuvojas aprīlis un ,,Lielā Talka’’. Lielās Talkas tradīcija Latvijā aizsākās 2008.gada 13.septembrī, kas bija kā iedzīvotāju dāvana Latvijai 90. dzimšanas dienā. Šogad Talka notiks jau 10. reizi! Galvenais  Talkas uzdevums ir padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaulē – dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt!

SIA ,, ALAAS’’, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi  jau trešo gadu aicina jauniešus ieskandināt Lielās Talkas nedēļu un piedalīties izglītojošā skrējienā ,,Atkritumiem pa pēdām!’’.

Skrējiens – orientēšanās notiks 25. aprīlī. Pasākuma galvenie uzdevumi ir padziļināt jauniešu  izpratni par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu, baterijām un elektroprecēm un rosināt jauniešus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.

Skrējienā aicinātas piedalīties Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada,  Viļānu novada, Ciblas novada un Kārsavas novada  9. – 12. klašu skolēnu komandas 5 cilvēku sastāvā.

Viena uzdevuma veikšanai komandai ir nepieciešams fotoaparāts vai telefons ar foto kameru  ar ko var vizuāli nofiksēt kontrolpunkta apmeklējumu.

Dalībniekiem jāpiesakās līdz 13.aprīlim, atsūtot pieteikumu  brīvā formā SIA ,,ALAAS” sabiedrisko attiecību speciālistei vides komunikācijas jomā Edītei Čepulei uz e-pastu editecep@inbox.lv.

SKRĒJIENA NOLIKUMS – NOLIKUMS Atkritumiem pa peedaam – 2018