Jau otro gadu,  pavasara brīvdienu laikā – 13.un 14.martā, SIA ALAAS sadarbībā ar  DAP Rēzeknes nodaļu, licencētas programmas ietvaros, organizēja vides apmācības jauniešiem ,,Uzzini un rīkojies!’’. Apmācībās piedalījās jaunieši no Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēm. Jaunieši semināra laikā apguva daudz ar vidi saistītu tēmu – ALAAS darbinieki izglītoja par  atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīme un ieguvumiem, pārstrādei izmantojamiem atkritumiem, atkritumu otro dzīvi, iepakojumu, baterijām un elektroprecēm. Sanita Zunda – IUK komercdarbības speciāliste stāstīja par atkritumiem kā resursu. DAP speciālisti izglītoja jauniešus par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un sugām, ekosistēmām un ekosistēmu sniegtiem pakalpojumiem. Praktiskās daļas laikā jaunieši izspēlēja izzinošas spēles bērnu un vienaudžu izglītošanai vides izglītībā. Jauniešiem bija iespēja vieniem no pirmajiem izspēlēt jauno SIA ALAAS vides spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’.

Pēc apmācībām, katrs jaunietis ieguva SERTIFIKĀTU, kas apstiprina iegūtās zināšanas un prasmes.

Prieks, ka apmācības jaunieši novērtēja kā ļoti labas un interesantas, uzsverot, ka ieguva jaunas zināšanas, ko parasti nemāca skolā.

Kā  multiplikatori šie jaunieši varēs tālāk izglītot vienaudžus savās izglītības  iestādēs, organizēt apmācības par atkritumu šķirošanu, organizēt vides iniciatīvas un pasākumus, kā brīvprātīgie palīgi piepalīdzēt ALAAS un DAP organizētajās vides aktivitātēs.

 Katrs no mums spēj rīkoties videi draudzīgi, jāsāk ar sevi!