Izziņošanas datums

22.02.2018.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Atkritumu konteineru piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2018/2

Pieteikumi jāiesniedz līdz

05.03.2018. plkst.10.00

Pielikumi

Nolikums  Lēmums     Līgums