SIA ALAAS aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties atkritumu šķirošanā!

Kāpēc jāšķiro?

  • No sašķirotajiem atkritumiem var saražot daudz jaunu, mums pašiem nepieciešamu lietu.
  • Šķirojot tiek taupīti dabas resursi (liela daļa dabas resursu ir neatjaunojamie).
  • Netiek piesārņota apkārtējā vide ( atkritumu sadalīšanās laiks dabā variē no pāris nedēļām līdz pat 500 gadiem, bet stikls nesadalās vispār).
  • Samazinās apglabāto atkritumu apjoms poligonos.
  • Samazinās ikmēneša mājsaimniecības izdevumi par atkritumu izvešanu, jo sašķirotie atkritumi šobrīd tiek izvesti bez maksas.