Jau otro gadu pēc kārtas, pavasara brīvdienu laikā, SIA ALAAS sadarbībā ar  Dabas Aizsardzības pārvaldi un AS „Latvijas Zaļais Elektrons’’ organizē 2 dienu vides apmācību semināru jauniešiem ,,Uzzini un rīkojies!’’. Jaunieši semināra laikā apgūs tēmas:

  1. Atkritumi, to iedalījums. Atkritumu šķirošana, šķirošanas nozīme un ieguvumi. Pārstrādei izmantojamie atkritumi – papīrs, plastmasa, stikls. Atkritumu otrā dzīve. Atkritumi kā resurss.
  2. Baterijas un elektropreces.
  3. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un sugas – ko un kāpēc sargājam.
  4. Ekosistēmas un ekosistēmu sniegtie pakalpojumi.
  5. Praktiskā daļa – izzinošas spēles bērnu un vienaudžu izglītošanai vides izglītībā.

Pēc apmācībām jaunieši iegūs SERTIFIKĀTU. Kā  multiplikatori šie jaunieši varēs tālāk izglītot vienaudžus savā izglītības  iestādē, organizēt apmācības par atkritumu šķirošanu,  un kā brīvprātīgie palīgi piepalīdzēt vides pasākumos.

Apmācības notiks 13. un 14. martā.

Laiks plkst.10.00 – 15.00

Šogad apmācībās aicināti piedalīties  Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēni.

Vieta – Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas birojs –  Galdnieku ielā 8, Rēzekne.