1.februārī poligonā ,,Križevņiki’’ ciemojās 26 Rēzeknes 5.vidusskolas 4. klases skolēni. Viņi vēlējās saprast, kā notiek mūsdienīga atkritumu apsaimniekošana un iemācīties  pareizi šķirot atkritumus.

Interaktīvas lekcijas laikā skolēni uzzināja, kāpēc ir jāsaudzē vide, cik ilgi dabā sadalās dažādi atkritumi un kā pareizi jāšķiro atkritumi.

Izspēlējot vides spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’, skolēni pārbaudīja iegūtās zināšanas.

Pēc tam sekoja  ekskursija pa poligonu. Skolēni redzēja gan šķirošanas līniju, gan sašķiroto materiālu ķīpas, gan šūnu, kur tiek apglabāti pāršķirotie atkritumi, kuri neder otrreizējai pārstrādei.

Iegūtās zināšanas skolēni varēs izmantot šķirojot atkritumus, izglītojot vecākus un vecvecākus!