Izziņošanas datums

18.01.2018.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Degvielas piegāde uz SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2018/1

Pieteikumi jāiesniedz līdz

08.02.2018. plkst.10.00

Pielikumi

Nolikums    Jautājumi un atbildes   Jautājumi un atbildes2    Jautājumi un atbildes 3    Jautājumi un atbildes4    Lēmums    Līgums