2018.gada 7.februārī SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar AS  „Latvijas Zaļais Elektrons’’ un Rēzeknes sākumskolas MA organizē mazo erudītu Rēzeknes pilsētas 4.klašu skolēniem vides izglītībā ,,Pareiza atkritumu šķirošana. Iepakojums.’’.

Konkursa tematika:

atkritumi, atkritumu vēsture, pārstrādei izmantojamie atkritumi, atkritumu šķirošana, šķirošanas nozīme un ieguvumi, iepakojums.

Konkursa uzdevums – pilnveidot 4.klašu skolēnu zināšanas par pareizu atkritumu šķirošanu, iepakojumu.

 

Konkursa nolikums –Mazā erudīta nolikums