SIA ALAAS apkalpošanas zonā ( Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas novadi) maksa par atkritumu apsaimniekošanu paliks bez izmaiņām, tas ir 10,73EUR/m3 ( bez PVN).

Par 2 %, jeb 0,86 EUR par tonnu plānots tarifa pieaugums par nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā ,,Križevņiki’’( šis tarifs  tiks piemērots tiem klientiem , kuri paši ar savu transportu  vedīs atkritumus uz sadzīves atkritumu poligonu ,,Križevņiki’’). Tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām  Dabas resursu nodokļa ( DRN) likumā, kas nosaka, ka no 2018. gada janvāra DRN likme pieaugs no 25 EUR/t līdz 35 EUR/t, kā arī izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Tāpēc poligona atkritumu apglabāšanas tarifa izmaiņa no 46,48 EUR/t uz 47,34 EUR/t stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

Tik maza tarifa izmaiņa ir iespējama pateicoties iedzīvotāju aktīvai atkritumu šķirošanai un tam, ka SIA ALAAS veiksmīgi strādā pie atkritumu šķirošanas popularizēšanas visā darbības reģionā. 2017. gadā veiksmīgi ir darbojušies 3 atkritumu šķirošanas laukumi un vairāk nekā  200 atkritumu šķirošanas vietas visā darbības reģionā. Lielu ieguldījumu tarifa samazināšanā dot šķirošanas līnijas darbības rezultāts – poligonā tiek apglabāti mazāk nekā puse no visiem uz poligonu atvestajiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem! DRN tiek maksāts tikai par poligonā apglabātajiem atkritumiem.