1. novembrī SIA ALAAS sadarbībā ar organizāciju ,,Latvijas Mazpulki’’ un ARPC ,,ZEIMUĻS’’ vides programmu ,,4H” organizēja vides izglītojošu pasākumu ,,Kopā par zaļu Latviju!’’.

Pasākumā piedalījās Nautrēnu mazpulka komanda, vadītāja Anita Šķestere, Rēznas pamatskolas 4.klases komanda, skolotāja Ināra Ameļko, 124. Pudinavas mazpulka komanda, vadītāja Lidija Čigāne, Mežvidu mazpulka ,,Cielaviņa’’ komanda, skolotāja Janīna Širina, Ludzas mazpulka komanda, skolotāja Eleonora Obrumāne, Rēzeknes sākumskolas komanda, ARPC “Zeimuļs’’ vides programma “4H”, skolotāja Dzintra Gribuste.

Pasākumā mazpulcēni interaktīvā veidā prezentēja sagatavoto mājas darbu ,, Mūsu labie darbi Latvijai’’ , atklāja savu foto izstādi ,,Kopā par zaļu Latviju!’’, pārbaudīja savas zināšanas erudīcijas konkursā ,,Viss par un ap atkritumu šķirošanu!’’, ko vadīja SIA ALAAS darbinieki, radošajā  darbnīcā izveidoja ,,Dāvanu dabas draugiem!’’. Bija arī foto mirklis ,,Klikšķis!’’, tēja, pankūkas un zaļš pīrāgs! Visi bija apmierināti un priecīgi par paveikto!

SIA ALAAS vārdā liels paldies visiem sadarbības partneriem, kopā mēs varam daudz!

Galvenais ir saprast, ka mīlestību savai zemei –  Latvijai mēs varam pierādīt ar savu pareizu rīcību, aktīvu darbošanos, Latvijas vides saudzēšanu un saviem labajiem darbiem!