SIA ,,ALAAS’’,  sadarbībā ar  Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēku no 18.septembra līdz 6.novembrim organizēja akcijas ,,Mana grāmata Tev!’’ 2.posmu. Šī akcija, kas norisināsies trīs posmos, ir veltījums Latvijas simtgadei.

Organizatori aicināja ikvienu iesaistīties šajā akcijā, dodot savām grāmatām iespēju nokļūt jaunu lasītāju rokās, tādā veidā  taupot arī mūsu Latvijas dabas resursus, jo papīra ražošanai tiek izmantoti koki.

Akcijas laikā uz Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēku tika atnestas 304 grāmatas. Šīs grāmatas lieliski papildinās Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas  fondu, lasītāji daļu šo grāmatu plauktos var atrast jau tagad.

Organizatoru vārdā vēlamies pateikt lielu paldies visiem akcijas dalībniekiem – jūsu grāmatas priecēs daudzus, jo daudzus lasītājus!

Paldies akcijas dalībniekiem –I. Ratinskai, Kijahu ģimenei, J. Koverjako, V. Rasnačai, I. Runčai, R. Mivriniekam, G. Svirdenkovai, Teplovu ģimenei, O. Deksnei, N. Usačovai, G. Ivenkovai, Vasjkovu ģimenei, L. Stirnam, L. Ņikiforovai.

,,Gūt var dodot, gūt var ņemot. Dodot, gūtais – neatņemams…’’Rainis