,,Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma!’’

Lai ar radošu pieeju veicinātu bērnu izpratni par nevajadzīgu lietu utilizācijas iespējām, saskatot katrā lietā tās alternatīvas izmantošanas iespējas SIA  ALAAS izsludina konkursu PII  ,,Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma!’’.

Konkursa dalībniekiem  jāveido eglīšu rotājumi, par pamatu izmantojot dažādus izlietotus iepakojuma materiālus. Vismaz 70% no radošā darba izejmateriāliem ir jābūt izlietotajam iepakojumam ( plastmasas, stikla, papīra, kartona u.t.t.).
Darba izpildīšanas tehnika un izmēri nav ierobežoti.

Konkursa laiks – 2017.gada 6.novembris – 7.decembris.

Konkursa nolikums –Radošais konkurss PII