Tradicionāli novembra mēnesī SIA ALAAS organizē audzinošus vides pasākumus. Šo pasākumu laikā daudz tiek stāstīts par Latvijas vidi, pasākuma dalībnieki tiek aicināti padomāt par to, cik svarīgi ir savā Latvijā dzīvot, rīkoties atbildīgi.

Šogad vides pasākums tiek organizēts Latgales novada biedrības ,,Latvijas Mazpulki’’ dalībniekiem.

Pasākuma laikā mazpulcēni interaktīvā veidā prezentēs sagatavoto mājas darbu ,, Mūsu labie darbi Latvijai’’ , atklās savu foto izstādi ,,Kopā par zaļu Latviju!’’, pārbaudīs savas zināšanas erudīcijas konkursā ,,Viss par un ap atkritumu šķirošanu!’’, radošajā  darbnīcā izveidos  ,,Dāvanu dabas draugiem!’’.