1. oktobrī SIA ALAAS Rēzeknes sākumskolā organizēja vides pasākumu ,,Mācies dzīvot zaļi!’’.

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes, izspēlējot izzinošas un interesantas ALAAS  vides spēles, lai ikdienā iepazītu un saudzētu Latvijas vidi, rīkotos pareizi un atbildīgi.

Spēļu izmantošana ļauj daudz vieglāk uztvert un apgūt konkrēto tēmu, jo spēlēs ir radītas, lai tās būtu interesantas, aizraujošas, izaicinošas un iesaistošas. Tas ļoti palīdz mācīties šo nopietno tēmu – atkritumu šķirošana un veicina motivāciju mācīties vairāk, izprast un pielietot iegūtās prasmes.

3.a, 4.b, 6.d klases skolēni izspēlēja spēles ,,Šķiro atkritumus!’’ un ,,Cik ilgi dabā sadalās šīs vielas?’’. Skolēni pēc katras spēles izspēlēšanas pastāstīja, ko jaunu ir uzzinājuši, kāds fakts viņiem ir pats interesantākais, kas liek aizdomāties par savu rīcību ikdienā. Tāpat skolēni aktīvi darbojās grupās, aizstāvēja savu viedokli, sprieda, pieņēma  lēmumus.

Bērni pēc šādiem  pasākumiem kļūst zinošāki un izglīto arī savus ģimenes locekļus un draugus.