11.oktobrī Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu direktoru vietnieki un sociālo zinību pedagogi apmeklēja sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”.

SIA ALAAS izpilddirektors Jurijs Petkevičš stāstīja par mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknē un Latvijā. Tad informēja par ALAAS organizētajiem pasākumiem vides izglītībā. Sīkāk pastāstīja, kādi pasākumi un aktivitātes tiks realizētas šajā mācību gadā. Pēc tam semināra dalībnieki noklausījās interaktīvu lekciju par atkritumu šķirošanu, izspēlēja SIA ,,ALAAS’’ izveidotās spēles ,,Šķiro atkritumus!’’ un ,,Cik ilgi dabā sadalās šīs vielas?’’ Daudzi skolotāji atzina, ka ir ieguvuši jaunu informāciju par tēmu – atkritumu šķirošana, ko tālāk varēs nodot saviem skolēniem.

Sekoja ekskursija pa poligonu. Poligons „Križevņiki” ir iežogota un apsargāta teritorija, kurā notiek atkritumu apstrāde un kontrolēta apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

Skolotājiem bija iespēja iepazīt poligona darbību, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, apskatīt atkritumu apglabāšanas šūnu, dalītās atkritumu savākšanas laukumu, svaru tiltu atkritumu svēršanai un reģistrācijai.

Ir jāsaprot, ka tikai mēs varam samazināt pašu radīto atkritumu apjomu, tāpēc šķirosim atkritumus!