1. oktobrī poligonā ,,Križevņiki’’ ciemojās Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 7. – 9. klases skolēni. Viņi vēlējās saprast, kā notiek mūsdienīga atkritumu apsaimniekošana un iemācīties pareizi šķirot atkritumus.

Izspēlējot divas vides spēles, skolēni mācījās pareizi sašķirot atkritumus un saprast , cik ilgi dabā sadalās dažādi atkritumi. Pēc tam sekoja  ekskursija pa poligonu. Skolēni redzēja gan šķirošanas līniju, gan sašķiroto materiālu ķīpas, gan šūnu, kur tiek apglabāti pāršķirotie atkritumi, kuri neder otrreizējai pārstrādei.

Skolēni atzina, ka ir uzzinājuši jaunas lietas, piemēram to, ka daudzas lietas sadalās ļoti lēni, tāpēc tās izmest dabā ir nepareizi.

Iegūtās zināšanas skolēni varēs izmantot šķirojot atkritumus, izglītojot vienaudžus un pieaugušos.