22.septembrī  Rēzeknes sākumskolas 19 skolēni  devās ekskursijā uz  ECO PET Baltija atkritumu savākšanas un šķirošanas uzņēmumu Jelgavā. Tie bija aktīvākie un čaklākie PET pudeļu vācēji Rēzeknes sākumskolā. Šo ekskursiju mums dāvāja kā balvu par iegūto 1.vietu SIA ALAAS  konkursā otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’ 2016./2017. mācību gadā.

Uzņēmumā mūs sagaidīja kvalitātes kontroles departamenta vadītājs Janeks Drozdeks. Viņš bērnus iepazīstināja ar vienīgā Latvijā un lielākā Baltijā PET atkritumu savākšanas un šķirošanas uzņēmuma darbību. Bērni uzzināja secību, kādā tiek pārstrādātas PET pudeles, uzzināja, ko no pārstrādātajām pudelēm ražo.

Bērniem radās priekšstats par to, kas notiek tālāk ar viņu savāktajām pudelēm,  lai gan šajā dienā iekārtas nedarbojās, jo uzņēmumā bija apkopes diena, un mums neizdevās redzēt procesu darbībā.

 

Vēlamies pateikt paldies  SIA ALAAS komandai, viņu sadarbības partneriem šajā konkursā AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’ un AS ,,PET BALTIJA’’.  Tagad bērni vēl vairāk izprot atkritumu šķirošanas nepieciešamību un lietderību. Piedalāmies konkursā arī šogad, aicinām tāpat darīt arī pārējās izglītības iestādes.

 

Rēzeknes sākumskolas skolotāja Ingrīda Medne.