Konkurss otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’ ir kļuvis pieprasīts un gaidīts. Konkursa laikā konkursantiem jāorganizē otrreizējo materiālu –  PET pudeļu vākšana. Pēc konkursa noteikumiem , konkursanti,  kas savāc  visvairāk PET pudeļu daudzumu kilogramos, iegūst godalgotās vietas. Arī šogad konkursā kā sadarbības partneri ir AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’. Tāpēc 1.vietas  ieguvēji iegūs ne tikai balvas no SIA ,,ALAAS’’, bet arī AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’ apmaksātu ekskursiju uz plastmasas pudeļu pārstrādes rūpnīcu AS ,,PET Baltija’’.

PET pudeļu vākšana tiek organizēta līdz 2018.gada 6.aprīlim.

Šogad konkursam ir pieteikušies 13 konkursanti:

 1. Rēzeknes sākumskola;
 2. Rēzeknes novada Audriņu pamatskola;
 3. Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
 4. Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
 5. Rēzeknes novada Čornajas PII ,,Brīnumzeme’’;
 6. Rēzeknes novada Liepu pamatskola;
 7. Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
 8. Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’;
 9. Rēzeknes novada Dricānu vidusskola;
 10. Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’ Mākoņkalna struktūrvienība;
 11. Rēzeknes novada Griškānu PII ,,Sprīdītis’’;
 12. Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centrs;
 13. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija.

Piedaloties konkursā, šo izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi, iesaistās aktīvā atkritumu šķirošanā. Tas ir ļoti labs darbs!

Būsim aktīvi, šķirosim atkritumus, saudzēsim vidi un resursus ik dienu!