8.augustā SIA ALAAS darbinieki tikās ar nometnes ,,Zeimuļa zemē!’’ dalībniekiem, lai izspēlētu dažādas vides izglītojošas spēles.

Izspēlējot spēles, bērni uzzināja jaunas lietas par atkritumu šķirošanu, par stikla pudeles dzīves ciklu, ja pudele tiek  izmesta stikla konteinerā, uzzināja, cik ilgi dabā sadalās dažādi priekšmeti.

Ir svarīgi veicināt bērnos  izpratni par pareizu cilvēka un vides mijiedarbību – cilvēka atbildību par dabas piesārņošanu ar atkritumiem, par sadzīves atkritumu šķirošanas un atkārtotas pārstrādes nozīmi.