Izziņošanas datums

16.05.2017.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Kravas atkritumvedēju iegāde , iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2017/5

Pieteikumi jāiesniedz līdz

21.06.2017. plkst.11.00

Pielikumi

Nolikums     Jautājumi un atbildes    Jautājumi un atbildes 2  Lēmums   Līgums