Izziņošanas datums

31.03.2017.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Kravas automobiļu servisa pakalpojumi SIA “ALAAS” vajadzībām, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2017/4

Pieteikumi jāiesniedz līdz

25.04.2017. plkst.10.00

Pielikumi

Nolikums Finanšu piedāvājums    Lēmums  Vispārīgā vienošanās