Izziņošanas datums

06.03.2017.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Planšetdatoru ar programmnodrošinājumu iegāde, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2017/3

Pieteikumi jāiesniedz līdz

20.03.2017. plkst.10.00

Pielikumi

Instrukcija

Saskaņā ar SIA ” ALAAS” iepirkuma komisijas 20.03.2017.lēmumu iepirkums tika izbeigts bez rezultāta