Izziņošanas datums

28.02.2017.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Degvielas piegāde uz SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2017/2

Pieteikumi jāiesniedz līdz

03.04.2017. plkst.10.00

Pielikumi

Nolikums     Jautājumi un atbildes      Lēmums  Līgums