Izziņošanas datums

13.02.2017.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

“Būvgružu un dažādu atkritumu savākšanas konteineru piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2017/1

Pieteikumi jāiesniedz līdz

24.02.2017. plkst.10.00

Pielikumi

Instrukcija Jautājumi un atbildes Lēmums    Līgums