Izziņošanas datums

27.10.2016.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Ķimikāliju un filtru piegāde sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai un iekārtu apkalpošanu, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2016/7

Pieteikumi jāiesniedz līdz

01.11.2016. plkst.11.00

Pielikumi

Sarunu procedūras pamatojums Līgums