Izziņošanas datums

08.09.2016.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

“Kravas transporta līdzekļu riepu iegāde “, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2016/6

Pieteikumi jāiesniedz līdz

20.09.2016. plkst.10.00

Pielikumi

Instrukcija Lēmums Līgums