Izziņošanas datums

06.09.2016.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

“Riepu iegāde frontālajam iekrāvējam”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2016/5

Pieteikumi jāiesniedz līdz

19.09.2016. plkst.10.00

Pielikumi

Instrukcija Lēmums Līgums