Izziņošanas datums

30.05.2016

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

“Elektroenerģijas iegāde SIA „ALAAS” vajadzībām ”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2016/4

Pieteikumi jāiesniedz līdz

10.06.2016. plkst.10.00

Pielikumi