25.oktobrī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki apmeklēja Rēzeknes novada dabas zinību skolotāju sanāksmi, lai prezentētu un uzdāvinātu katrai skolai  ALAAS izveidoto vides spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem’’.

Vides spēles galvenais uzdevums – padziļināt izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu un rosināt uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.

Sabiedrības izglītošanas ietvaros uzņēmums piedāvā bezmaksas ekskursijas  poligona „Križevniki” teritorijā, apmeklē izglītības iestādes, lai informētu par atkritumu šķirošanu, organizē apmācības savā vides klasē, organizē izglītojošus konkursus, pasākumus un akcijas darbības reģiona izglītības iestādēs.

Domāsim un dzīvosim zaļi, sociāli atbildīgi un videi draudzīgi!