ALAAS

Atkritumu izvešanas kalendāri

Rēzeknes pilsēta

Katru dienu, izņemot svētdienu

 

Rēzeknes novads

Audriņu pagasts otrā un ceturtā otrdiena
Bērzgales pagasts otrā un ceturtā piektdiena
Čornajas pagasts otrā un ceturtā piektdiena
Dricānu pagasts otrā un ceturtā piektdiena
Feimaņu pagasts otrā un ceturtā ceturtdiena
Gaigalavas pagasts pirmā un trešā otrdiena
Griškānu pagasts pirmā un trešā piektdiena
Ilzeskalna pagasts otrā un ceturtā piektdiena
Kantinieku pagasts otrā un ceturtā trešdiena
Kaunatas pagasts otrā un ceturtā piektdiena
Lendžu pagasts otrā un ceturtā piektdiena
Lūznavas pagasts otrā un ceturtā trešdiena
Maltas pagasts pirmā un trešā trešdiena
Mākoņkalna pagasts pirmā un trešā trešdiena
Nagļu pagasts pirmā un trešā trešdiena
Nautrēnu pagasts otrā un ceturtā otrdiena
Ozolaines pagasts otrā un ceturtā trešdiena
Pleikšņi, Ozolaines p. otrā un trešā sestdiena
Ozolmuižas pagasts otrā un ceturtā trešdiena
Pušas pagasts pirmā ceturtdiena
Rikavas pagasts pirmā un trešā trešdiena
Sakstagala pagasts otrā un ceturtā trešdiena
Silmalas pagasts pirmā, otrā, trešā un ceturtā ceturtdiena
Strūžānu pagasts pirmā un trešā otrdiena
Verēmu pagasts pirmā un trešā piektdiena

 

Kārsavas novads

Malnavas pagasts otrā un ceturtā otrdiena
Goliševas pagasts ceturtā otrdiena
Salnavas pagasts pirmā un trešā otrdiena
Mežvidu pagasts pirmā un trešā piektdiena
Mērdzenes pagasts pirmā un trešā otrdiena

 

Ciblas novads

Ciblas pagasts otrā un ceturtā pirmdiena
Blontu pagasts otrā un ceturtā pirmdiena
Pušmucovas pagasts otrā un ceturtā pirmdiena
Zvirgzdenes pagasts otrā un ceturtā pirmdiena

 

Viļānu novads

Viļāni pirmā, otrā, trešā un ceturtā pirmdiena
Dekšāru pagasts otrā un ceturtā ceturtdiena
Sokolku pagasts pirmā un trešā ceturtdiena
Viļānu pagasts pirmā un trešā ceturtdiena